Poselství všem lidem

O energii strachu a zla

Vždyť krásy je dost na světě, tak proč být zmatený a bát se. Strachy vám zaseli vaši předci, tak proč jim dávat takovou váhu? Minulost je pryč, tak žijte přítomným okamžikem). Ve všem se krása nalézá, jen pozvedni oči a dívej…