O energii strachu a zla

Vždyť krásy je dost na světě, tak proč být zmatený a bát se.

Strachy vám zaseli vaši předci, tak proč jim dávat takovou váhu?

Minulost je pryč, tak žijte přítomným okamžikem:-)). Ve všem se krása nalézá, jen pozvedni oči a dívej se, kolik je krásy na světě!! Není třeba se bát.

S otevřeným srdcem kráčejte dál. Vždyť nad vámi bdíme,proč se tolik bát? Jen započni cestu svou a beze strachu kráčej dál. Zlo je jen druhá strana mince, tak ji otoč sám!

Na každém z vás záleží.

Jen vem sílu do dlaní a udělej první krůček a vše půjde dál. Vždyť děti jsou láska, tak se uč dál. Velké duše v nich sídlí a ony se diví?!! Proč tolik strachu důležitost dáváte, vždyť je ráj na světě!!

I pro ty „zlé“ je tady místo v této době, aby vše zapadalo k sobě.

Nic se neboj a kráčej dál, však ochranu máš převelikou a za chvíli spatříš ráj. Planeta Země vám pomáhá, divíš se? Je na to sama!

Tak lidstvo vstaňte a podpořte Zemi. Strachy své opusťte a buďte happy!:-)).

Každý svou zkouškou prochází tak nebuďte v nesnázi. U každého se řešení najde, tak zachovejte klid a mír v sobě. Společně si pomáhejte, pomocnou ruku si podejte.

Vždyť soutěžení je už přežitek. Otevři srdce a všeho je nadbytek!!!! Společně takto můžete žíti a štěstí sobě navrátiti!:-)).

Převzato formou channelingu 10.3.2015 – Žani